Fakta

 

 

Hvor stort er Israel og Palæstina?

Dette er både et politisk, juridisk og

historisk spørgsmål.

 

I 1920 fik England ved freden i San Remo overdraget Palæstina som mandatområde. Det blev først bekræftet af Folkeforbundet juli 1922, og i mellemtiden var Transjordanien

 

1878: Første jødiske kolonier i Palæstina

 

 

 

 

1916: Sykes-Picot aftalen om opdeling af Mellemøsten

 

 

 

 

1937: Peel kommissionen

 

 

 

 

1947: FN's delingsplan

 

 

 

 

 

1949: Våbenhvilelinier

 

 

 

 

1967: Grænserne efter junikrigen 1967

 

 

 

 

 

1994: Gaza efter Oslo-aftalen fra 1993

 

 

 

 

1995: Vestbredden af Palæstina efter Oslo II aftalen

 

 

 

 

2000: Palæstina

 

 

 

 

2001: Sharons bantustan plan

 

 

skilt ud og givet til emir Abdullah. Når palæstinensere og de fleste andre taler om

Palæstina i dag, mener de det engelske mandat vest for Jordanfloden, som englænderne besad indtil 1948.

Israel blev som stat først oprettet i 1948. Inden da var Peel-kommissionen i 1937 kommet med et forslag til oprettelse af henholdsvis en jødisk og en palæstinensisk stat, og FN foreslog endnu en delingsplan i 1947. Våbenhvilegrænserne fra 1949 markerer et Israel, der svarer til mange af de danske skolekort over området - altså Israel før 1967.

Med junikrigen i 1967 ekspanderede Israel sine grænser - indlemmede Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøjderne. Sinai blev leveret tilbage til Ægypten med Camp David fredsaftalen i 1978. De øvrige områder er fortsat besatte.

Den israelske højrefløj og dele af Arbejderpartiet har ønsket, at Øst Jerusalem, Vestbredden og Gaza skulle indlemmes i staten Israel, og partiet Likud har derfor været fortalere for en ekspansiv bosættelsespolitik i de besatte områder. Øst Jerusalem blev annekteret i 1967 umiddelbart efter krigen af den daværende Arbejderparti-regering. Den israelske stat har aldrig bekendtgjort statens officielle grænser bl.a. på grund af uenighederne mellem de politiske fløje i Israel.

Der eksisterer også forskellige holdninger til grænsedragningen på den palæstinensiske side. PLO anerkendte de-facto staten Israel (med grænserne fra 1967-krigen) i 1988, men først officielt (de-jura) i forbindelse med Oslo fredsaftalen i 1993. Partiet PFLP, som er medlem af PLO, går ind for dannelsen af én fælles, sekulær og demokratisk stat, og fundamentalistiske grupper som f.eks. Hamas, der ikke er med i PLO, anerkender ikke staten Israel.

Kortene illustrerer den historiske udvikling samt den israelske stats ekspansion. Klik på kortene for forstørrelser, oplysninger om befolkningssammensætningen samt yderligere historiske oplysninger.

© 2002 Palæstina-Info.dk - Må kopieres med kildeangivelse.