LæseVejledning

 

 

En vejledning i læsning af artiklerne vil afhænge af læserens forudsætninger. Hvis læseren har behov for en introduktion til konflikten, kan afsnittet Spirerne til Konflikten eller uddraget af Lucas Grollenbergs bog anbefales. Det omhandler den historiske udvikling frem til staten Israels oprettelse i 1948. Eller Carlo Hansens artikel historiske oversigtsartikel.

En anden grundlæggende artikel for forståelsen af konflikten er Rikke Ishøys Folkeretten og Palæstina-konflikten, der belyser de folkeretlige aspekter ved konflikten, (se afsnit om Menneskerettigheder).

At den voldelige konflikt mellem palæstinensere og jøder foreløbig har mere end 50 år på bagen og ikke har udsigt til nogen løsning i en overskuelig fremtid skyldes dels Europas ligegyldighed, dels USA's omfattende støtte til Israel.

I sine to artikler USA og Palæstinakonflikten samt USA´s strategiske alliance med Israel belyser Lars Erslev Andersen supermagtens holdning til konflikten, og i Israels lobby i USA belyses det magtfulde israelske greb om amerikansk udenrigspolitik.

Hvis interessen samler sig om fredsprocessen, hvad det var der gik galt og årsagerne til den aktuelle situation, giver følgende artikler en god introduktion: Michael Irving Jensens Fra palæstinensisk selvstyre til Al Aqsa-intifadaen. Palæstinensisk indenrigspolitisk udvikling 1993-2000, Jacob Feldts Fra forhandlinger til ny palæstinensisk opstand, Lars Erslev Andersens Forhandlingerne i Camp David 2000 og Søs Nissens De israelske bosættere.

Der er generelt tale om artikler af høj kvalitet, der kan anvendes i undervisningsøjemed. Orienteringen blandt artiklerne lettes af, at der under temaintoduktionerne ligger korte introduktioner til hver af artiklerne.

Læsevejledning

Palaestina-Info består af ca. 75 forskellige artikler om Israel-Palæstina konflikten - overvejende af danske forfattere, men også israelere og palæstinensere bidrager. Vi har valgt at opdele artiklerne i 9 temaer:

1. Historien fra de tidligste tider til 1948, hvor staten Israel blev oprettet og angrebet af de arabiske hære. 750.000 palæstinensere flygtede som følge af krigen eller blev fordrevet af israelske styrker. Det som palæstinenserne selv kalder Nakhba (katastrofen).

2. Perioden 1948-67, hvor Israel blev konsolideret og hvor den arabiske verden ikke fandt nogen fælles løsning på det store palæstinensiske flygtningeproblem, og på hvordan konflikten skulle tackles.

3. Perioden 1967-87, hvor Israel havde erobret de resterende dele af Palæstina samt Golan og Sinai halvøen, og hvor Israels bosættelse af de besatte områder gik i gang.

4. Perioden 1987-93, hvor palæstinenserne i de besatte områder tog sagen i egen hånd og den første intifada brød ud. Mange i den vestlige verden forstod først nu, at palæstinenserne uretmæssigt levede under israelsk besættelse.

5. Perioden efter 1993, hvor Oslo fredsprocessen var gået i gang, rejste håb om fred, mens den israelske koloniseringspolitik i realiteten fortsatte i de besatte områder. Denne politik var hovedforklaringen på udbruddet af den anden intifada i efteråret 2000.

6. Perioden fra 2000, hvor den anden intifada starter.

7. Aktørerne - den israelske stat, de israelske bosættere, palæstinensernes organisationer, den arabiske verden og USA. Læseren vil bemærke, at der ikke findes nogen artikel om Europa. Vi bringer dog en artikel om udviklingen i Danmarks - specielt socialdemokratiets - politik overfor Israel/Palæstina.

8. Religionerne - islam, kristendommen, og baggrunden for de fundamentalistiske strømninger.

9. Flygtningespørgsmålet. Nakhba i 1948 sendte 750.000 palæstinensere på flugt. De nye israelske historikere har gennem 1990'erne bekræftet den palæstinensiske påstand om, at Israel fordrev en stor del den oprindelige befolkning ved etniske udrensninger 50 år før dette begreb tog ny form på Balkan. De 750.000 flygtninge fra 1948 fik i 1967 krigen følgeskab af hundrede tusinde nye flygtninge fra Vestbredden og Gaza.

10. Menneskerettigheder. Amnesty International kritiserer krænkelserne af menneskerettighederne begået af hhv. Israel og palæstinenserne. Endvidere bringes en artikel om konfliktens folkeretslige aspekter.

Ved siden af de 10 temaers 75 artikler bringer vi statistik, historiske dokumenter, fakta om grænsernes de-facto forskydning gennem det 20. århundrede og en omfattende oversigt over links til både officielle israelske og palæstinensiske sites samt kritiske og uafhængige sites.

En række artikler vil være at finde under flere temaer, hvilket alene er udtryk for artiklens relevans på tværs af flere temaer.