Statistik

 

 

Historiske data

 

 
Efter oprettelsen af staten Israel i 1948 blev en stor del af detpalæstinensiske folk spredt uden for Palæstinas grænser i forskellige lande iden arabiske verden, men også i andre lande. Det kom også til at medføresociale forskelle, fordi nogle af dem kom til at leve i flygtningelejre, andreikke. Yderligere vanskeliggøres et statistisk klart billede af udviklingen idet palæstinensiske folk af den omstændighed, at en del af palæstinenserne nufik statsborgerskab i et andet land, mens de fleste ikke gjorde det.
I det følgende hviler statistikkerne for den britiske mandatperiode1922-1948 på folketællinger i 1922 og 1931, på civilregistreringen samt deofficielle statistikker for immigration.
For tiden efter 1948 hviler oplysningerne på officielle tal og statistikkeri de forskellige lande, hvor palæstinenserne kom til at opholde sig. Hvor disseoplysninger enten slet ikke findes eller ikke slår til, er tallene anførtefter en sandsynlighedsberegning ved at sammenholde officielle oplysninger fraforskellige lande.
Når der tales om palæstinensere, menes der den arabisktalende ikke-jødiskebefolkning, der var hjemmehørende i Palæstina før 1948.
I statistikkerne efter 1967 er Jerusalems og Jerusalemdistriktets befolkningmedregnet i tallet på palæstinensere i de områder, Vestbredden ogGazadistriktet, som Israel erobrede i juni 1967 og har holdt besat siden. Iisraelske kilder regnes de derimod til arabiske palæstinensere i Israel, fordiIsrael har indlemmet det arabiske Jerusalem i Israel.
Tabel 1. Fordeling af Palæstinas bofaste befolkning efter religion i årene 1922-1945
(Den arabisk-muslimske beduinbefolkning - fortrinsvis i Sydpalæstina - erikke medregnet, fordi den ikke er bofast. Angivelser af deres tal varierer fra 70.000 til 100.000)
Muslimer % Kristne [1] % Drusere [2] % Jøder [3] % Samlet folketal
1922 486.100 74.9 71.500 11.0 7.700 1.2 83.800 12.9 649.100
1926 576.100 71.0 76.500 9.4 8.800 1.1 149.500 18.5 810.100
1931 693.100 71.7 89.000 9.2 10.100 1.0 174.600 18.1 966.800
1936 796.200 61.2 108.600 8.4 11.300 0.9 384.100 29.5 1.300.200
1940 881.300 59.6 120.600 8.2 12.600 0.9 463.500 31.3 1.478.000
1945 1.035.100 59.3 139.300 8.0 14.900 0.9 554.300 31.8 1.743.600
70 % af muslimer og drusere var landboere. 75% af jøder og kristne var byboere.
[1] - Kristne omfatter alle trosretninger: græsk-ortodokse, romersk-katolske, armeniere, syrere, koptere, ætiopere, protestanter ogenkelte andre mindre grupper.
[2] - Druserne er en muslimsk sekt, der ikke anerkendes af den ortodokse Islam. Druserne har siden 1948 indtaget en positiv holdning tilIsrael til forskel fra den øvrige muslimske og kristne befolkning.
[3] - Fra 1880 til 1920 var der indvandret ca. 70.000 jøder iPalæstina, fortrinsvis fra østeuropa.
Tabel 2. Befolkningsvæksten målt i procent efter fødselsoverskud og immigration fra 1922 til 1948
Muslimer Kristne Drusere Jøder Total
Fødselsoverskud 96 72 90 28 64
Immigration 4 28 10 72 36
Tabel 3. Hvor kom de jødiske immigranter fra?
Angivet i procent af den samlede jødiske immigration
1922—29 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
Polen 46 41 35 25 11 19 10 17 24 5
Sovjetunionen 20 2 3 1 - - - 1 - -
Tyskland - 27 34 52 58 17 3 6 1 3
Rumænien 6 5 3 4 3 21 - 4 2 27
Litauen 5 3 2 1 1 5 19 - - -
USA 3 1 2 1 - - - - - -
Tjekoslovakiet - - - - 14 11 - 2 1 3
Andre lande 20 21 21 16 13 27 46 71 72 62
Tabel 4. Jødisk kolonisering og jorderhvervelse 1922-1946
 
 
Antal landbrugs-kolonier Jødisk erhvervetjord, km2 Total jødisk ejet jord, km2 % afhele Palæstinas jord Landbrugs-befolkning
1922 71 39 781 2.9 14.140
1927 96 19 1077 4.1 27.500
1931 110 19 1201 4.6 37.290
1936 172 18 1410 5.4 87.110
1939 208 28 1495 5.7 102.440
1941 231 16 1532 5.8 111.250
1944 259 8.3 1577 5.9 139.000
1946 277 25 1585 7.0 158.000
I 1882 var der 5 jødiske landbrugskolonier på et areal af ca. 25 km2 med ca. 500 indbyggere.
Tabel 5. Daglønnen i bygningsindustrien i Palæstina oktober 1944
(Angivet i mils. 1000 mils = ca. 20 kr.)
Stenhuggere Murere Malere Arbejdsmænd
Byggeri Vejarbejde
Arabere 1100 1100 950 550 450
Jøder 1450 1300 1200 1050 950
Tabel 6. Palæstinensisk-arabiske flygtninge fra Israel 1947-48
(Tallene omfatter kun de af FN's flygtningeorganisation UNRWA somflygtninge registrerede. Et mindre antal flygtede er uden for denneregistrering, fordi de kunne forsørge sig selv)
1948 1952 1956 1967 [3] 1978
Gazaområdet [1] 200.000 202.000 217.000 317.000 354.000
Vestjordan [2] 300.000 364.000 390.000 301.000 310.000
Østjordan 75.000 101.000 122.000 422.000 683.000
Syrien 75.000 83.000 90.000 144.000 198.000
Libanon 100.000 101.000 103.000 161.000 212.000
Ialt 750.000 851.000 922.000 1.345.000 1.757.000
[1] - Gazaområdet, der skulle have været en del af den palæstinensiske statefter FN's vedtagelseom deling af landet, kom fra 1948 til 1967 underægyptisk administration.
[2] - Den del af Palæstina, som efter FN's delingsplan skullehave været en selvstændig arabisk-palæstinensisk stat, blev væsentligformindsket efter Israels erobringer i 1948-49. I 1950 blev den inddragetunder det østjordanske kongedømme med fællesnavnet: Det hashemistiskekongedømme Jordan. Det varede indtil 1967. "Vestbredden" kaldesdet sidenhen.
[3] - Under og efter junikrigen 1967 flygtede omkring 200.000palæstinensere fra "Vestbredden" til Jordan. Omkring 100.000 afdem var i forvejen flygtninge fra 1948.
Tabel 7. Befolkningsudviklingen i Israel efter 1948 (i tusinde)
Muslimer % Kristne % Drusere % Ialt ikke-jøder % Jøder % Samlet folketal
1948 156 18.0 717,7 82.0 873,7
1950 116,1 8.4 36 2.6 15 1.0 167,1 12.0 1.203 88.0 1.370,1
1952 122,8 7.5 40,4 2.4 16,1 1.0 179,3 10.9 1.450 89.1 1.629,3
1960 166,3 7.7 49,6 2.3 23,3 1.1 239,1 11.1 1.911,2 88.9 2.150,3
1966 223 8.4 58,5 2.2 31 1.2 312,5 11.8 2.344,9 88.2 2.657,4
1967 393 14.0 2.384 86.0 2.776
1972 472 [1] 15.0 2.753 85.0 3.225
1976 555 [1] 16.0 3.020 84.0 3.575
[1].Arabiske indbyggere i det af Israel annekterede Jerusalem medregnet.
Tabel 8. Palæstinensernes fordeling i verden, 1970 og 1975
(Såvidt tallene foreligger oplyst fra de forskellige lande)
1970 - Antal 1975 - Antal % af samtlige palæstinensere % af landets befolkning
Israel [1] 363.600 436.100 14.1 12.5
Østjordan [2] 591.800 644.200 20.8 46.4
Vestjordan [3] 683.700 758.400 24.5 100.0 [4]
Gazaområdet 345.600 390.300 12.6 100.0 [4]
Libanon 247.000 288.000 9.3 11.3
Syrien 155.700 183.000 5.9 2.5
Kuwait 140.300 194.000 6.3 19.5
Ægypten 33.000 39.000 1.3 0.1
Saudiarabien 31.000 59.000 1.9
Iraq 30.000 35.000 1.1
Arabiske Golfstater 15.000 28.000 0.9
Libyen 5.000 9.000 0.3
Hele den arabiske verden 2.641.700 3.064.000 99.1
USA og øvrige verden 25.000 28.000 0.9
Ialt 2.666.700 3.092.000 100.0
[1]. Indenfor Israels våbenstilstandslinier fra 1949.
[2]. Efter 1950, da østjordanlandet indlemmede Vestjordanlandeti staten Jordan, regnedes alle palæstinensere som jordanske statsborgere.Hvis der til palæstinensere i østjordan regnes alle, som har deresoprindelse i det gamle Palæstina, er tallet over en million.
[3]. "Vestbredden", det arabiske Jerusalem,"Østjerusalem" medregnet.
[4]. I statistikken medregnes ikke beboere i de jødiskelandbrugskolonier og bymæssige bebyggelser, der efter 1967 er oprettet ide besatte områder mod internationale bestemmelser.
Kilder:

Dansk kilde: Svend Holm-Nielsen: Retten til Palæstina, (København1982)

Great Britain and Palestine 1915-1936, The Royal Institute ofInternational Affairs, London 1937.

A Survey of Palestine 1-11, The Government Printer, Palestine,1946.

Palestine, A Study of Jewish, Arab and British Policies, New Haven1947.

Fred Khoury: The Arab-Israel Dilemma, New York 1968.

Henry Cattan: Palestine, the Arabs and Israel, London 1969.

Sabri Jiryis: The Arabs in Israel, Beirut 1969.

Walid Khalidi (udg.): From Haven to Conquest, Beirut 1971.

Khalil Nakleh og Elia Zureik (udg.): The Sociology of the Palestinians,London 1980.

Lars Gösta Hellström: Palestina. En bakgrund tillMellanösternkonflikten, Stockholm 1980.

Journal of Palestine Studies. A Quarterly on Palestinian Affairs andthe Arab-lsraeli Conflict, Beirut.

B. Aktuelle data

Befolkning

(WB: Vestbredden, GS: Gaza-striben)

WBGS Total WestBank Gaza
Total Population. 1997 census: 2.895.683 1.873.476 [1] 1.022.207
Projected 2025 7.401.797  4.408.941 2.992.856
Population,0-14 years of age (%): 47
Population, 0-19 years of age (%) 57,3
Birth rates (% per 1,000) 42,9 46,3
Fertility rate:  5,75
Life expectancy at birth:  71,8 years
Average Household Size (persons): 7 6,6 8,0
[1] Incl. East Jerusalem. (Source: PCBS, Population, Housing and Establishment Census, Dec.1997, and updates.) 
Fordelingen af den palæstinensiske befolkning i verden
Inside [1] (mid-2001) 
In the WBGS  3.298.951
In Israel  1.012.741
Total Inside  4.311.692
[1] PCBS, Population in the Palestinian Territory, 1997-2025
Outside  I [1] II [2] III [3]
Jordan 2.598.104 2.472.501 2.626.000
Libanon 387.766 456.824 463
Syria 394.695 494.501 411
Egypt 57.5 51.805 48
Saudi Arabia 287.499 291.778 299
Kuwait &other Gulf  151.959 149.786 135
Libya and Iraq - 78.884 79
Other Arab countries 113.358 5.887 -
The Americas     - 216.196 -
Other Countries 511.355 275.303 606
Total Outside  4.502.236 4.495.826 4.061.000
[1] PCBS,2001.
[2] Salman Abu Sitta. Palestine 1948 - Commemoration of Al-Naqba.London: Palestinian Return Center, May 2000.
[3] Justin McCarthy. ?Population?, entry in Encyclopedia of thePalestinians, ed. By Philip Mattar. New York, 2000. 
Israel befolkning, 2001
Totalpopulation: 6.458.000
Jews 5.243.000 (81,1%)
Non-Jews (Arabs): 1.215.000 (18,9%)
- Muslims 15,0%
- Christians 2,1%
- Druze 1,6%
- Others  0,2%
Annual growth rate:
Israel all  2,3%
Jews  1,0%
Arabs 4,6%
Projection of Population: 2005 2010 2020
Jews 5.320.600 5.688.900 6.368.400
Muslims 1.124.400 1.299.800 1.676.600
Christians 116.700 124.400 138.500
Total 6.930.000 7.534.400 8.672.900
(Source: IsraeliCBS, Statistical Abstract of Israel, 2001.)
Økonomi:
Opsummering af tabene i den palæstinensiske økonomi, september 2000 -september 2001
Nature of Losses MillionDollars
Paralysisin Production Sectors 2.861
Disruptionin foreign transactions (workers? revenues & foreign aid) 1,38
Destructionof National Wealth 263
Lack /Loss of Investment 196
Additional Burdens (on) infrastructure, health,education, social services) 333
Revenuesheld by Israel 250
Total [1] 5.288
[1]excl. US million in aid given to families of martyrs and injured peopleannually (Source: PECDAR, People Under Siege, Sept. 2001)
Generelle forhold
Real GDP Growth(2000) 8,2% (pre-Intifada estimates: 5%)
Per Capita GDP Growth 11,4%
Real GNP Growth (2000) 7,6% (pre-Intifada estimates: 6%)
Per Capita GNP Growth 10,8%
Poverty Rate(end of 2001): 50% (pre-Intifada 2000: 21,1%)
(Poverty line: NIS 1,622 a month for a family with two adultsand four children)
(Source: UNSCO Report of the Palestinian Economy, Spring 2001;UNSCO Report, 6 Sept. 2001)
Regionale sammenligninger
WestBank Gaza Israel Jordan
Total Area (dunum) 5.572.000 363 21.501.000 89.206.000
Total cultivatedarea (dunum) 1.673.000 194 4.333.000 3.080.000
% cultivated 30% 53.4 % 20.1 %   3.4 %
Water foragriculture (mcm) 84 70 1.238 535
Agriculture % of GDP 25% 25% 3% 6%
1dunum = 1/4 acre or ca. 1000 sq. meter. mcm: million cubic meter.
(Source:MOPIC. Valuable Agricultural Areas in the West BankGovernorates. Ramallah, December 1998.) 
Country Per Capita Exports/GDP Imports/GDP
GNP (USD) 
Syria  1.020 36,29% 32,64%
Egypt 1.290   4,93% 17,17%
Jordan  1.520 25,36% 56,67%
WBGS  1.850   9,52% 57,48%
Tunisia 2.050 29,93% 43,40%
Turkey 3.160 13,04% 23,14%
Lebanon 3.560 10,38% 53,69%
Israel 15.940 24,46% 30,60%
(Source:UNSCO, Special Report: Palestinian Foreign Trade, Spring Report 2000.) 

Jord og bosættelser

In June 2001, the settler population has reached about 408,015: about half ofthem in East Jerusalem and some 6,900 settlers in Gaza. The Yesha Council ofsettlers claims that the settler population in the WBGS (excluding EastJerusalem) has grown to 227,000 by Aug. 2001.

Israeli settlers constitute 9-10% of the total West Bank population, and only0.6% of the Gaza population. About 50% of the settlers live in only 8settlements.

Bosætterbefolkning i de besatte områder i de såkaldte Settlement Blocs,december 2000

Bosættelse
Navn Befolkning Vækst(%)
AlfeiMenache  4.776 3,66
Har Hevron 4.344 2,35
Ariel  16.511 7,11
Hebron 479 6,44
Benyamin  26.684 8,43
Kadumim 2.874 4,2
Bet El  2.375 2,84
Karne Shomron 6.169 5,41
BetarIllit  15.779 2,5
Kiryat Arba 5.842 2,25
Efrat  6.556 3,08
Kiryat Sefer 16.075 28,18
Elkana  3.221 1,64
Ma?ale Adumim 26.104 4,74
Emmanuel 3.537 -1,75
Ma?ale Efraim 1.679 1,94
Gaza 6.971 5,5
Megillot 923 4,17
GushEtzion (Bloc) 9.927 9,35
Oranit 4.920 6,35
Givat Ze?ev 10.469 2,7
Shomron 17.821 6,3
JordanValley  3.355 1,94
Har Adar 1.482 3,7
Total 203.068 8,26
(Source: IsraeliInterior Ministry, quoted in Al-Quds, 9 March 2001). 

Konfiskation af jord og huse i bosættelser

Before the War of 1948, Palestinians owned about 87,5% of the total area ofPalestine (26.323.000 dunums or 26.323 km2), while Jews owned 6,6% of the totallands. The remaining 5,9% was ?state land? as classified by the BritishMandate. (British Government, A Survey of Palestine, 1945-1946).

Since June 1967, the Israeli occupation authorities have expropriated some79% of the WBGS territory. Of these areas, some 44% were taken for ?militarypurposes?, 20% for ?security? reasons, 12% for ?public use? (e.g., ?GreenAreas?), and 12% because the owners were ?absent?. Between the signing ofthe Oslo Agreement in September 1993 until August 2001, over 280.000 dunums(70.000 acres) of land have been confiscated, and 282.000 trees have beenuprooted in the West Bank alone.

Since Oslo agreement 20.371 housing units have been added to the thenexisting 32.750 units, representing an increase of 62%. (Peace Now. Oct. 2001). Israeli built-up areas (settlements, military and industrial facilities) in theWest Bank occupy 106 km2 (2,1% of the area of the West Bank). Palestinianbuilt-up areas occupy 283 km2 (8,5%).

 

© 2002 Palæstina-Info.dk.Må kopieres med kildeangivelse.